Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Elaby EL&BYGG AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss, och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system. Vi behandlar främst dina uppgifter i Freshsales, ett CRM som lagrar din data på serverar inom EU. Personuppgifter kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES genom standardavtalsklausuler som vi har ingått med dessa aktörer eller andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör förfrågningar på vår webbplats. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation . Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

– Vid bearbetning av förfrågningar och beställning av tjänster. – Vid korrespondens om frågor och övrig information – För att visa annonser för våra tjänster på andra webbplatser – Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Rättslig grund för behandling:

a) Samtycke: Vi behandlar personuppgifterna som du aktivt har gett oss samtycke att använda, till exempel när du köper en prenumeration eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

b) Avtalsförpliktelser: När du ingår ett avtal med oss, behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. c) Rättsliga skyldigheter: Vi behandlar dina personuppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag, t.ex. för att rapportera ekonomiska transaktioner till skattemyndigheter. d) Berättigat intresse: Vi kan också behandla dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse av det, så länge det inte strider mot dina grundläggande rättigheter och friheter. Till exempel kan vi använda dina uppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Om du önskar, har du rätt att begära att vi överför dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till dig eller till en annan organisation. Du kan kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Inom ramen för de tjänster vi tillhandahåller och i enlighet med våra överenskommelser med dig som kund, kan även känsliga personuppgifter delas som led i att utföra de uppgifter vi ålagts. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att kunna anpassa och göra information så relevant som möjligt för dig. Vi använder en cookie som anger vad du sökt på för att komma till vår webbplats och vilka av våra sidor du besökt.

Tredjepartscookies

Vi använder cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics och Google Ads. Din IP-adress anonymiseras för att garantera detta. Syfte är att kunna förbättra webbplatsen och kunna analysera hur du som användare använder webbsidan, samt att erbjuda dig personliga annonser via remarketing. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som kan befinna sig utanför EU. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google.

Genom Google Analytics och Google Ads kan vi även komma att använda cookies till remarketing som är en intressebaserad annonsering. Genom remarketing kan Google visa annonser på andra webbplatser utifrån information om ditt besök här, som sparats ned i cookies från vår webbplats. Vi kan också visa annonser för personer med liknande intressen som du. Dessa annonser handlar om tjänster vi erbjuder. Du kan avsäga dig dessa annonser, och annonser från andra webbplatser som också använder sig av Googles remarketing, genom att ändra dina personliga annonspreferenser under Googles annonsinställningar här: http://www.google.com/settings/ads.

Personuppgiftsansvarig

Elaby EL&BYGG AB
Organisationsnummer: 559319-8921
Träffgatan 2
136 44 Handen
Sverige

E-post: info@elaby.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2023-04-11