Allmänna villkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller då Elaby El & bygg AB utför beställt arbete av kund. De tjänster som vi erbjuder är byggarbeten, elarbeten, måleri, VVS-arbete.

Bakgrund
Elaby El & Bygg AB utför arbete på̊ ett fackmannamässigt korrekt sätt för kundens trygghet.
Elaby El & Bygg AB har rätt att anlita underleverantörer om behov finns. Genom godkännande av bokad tid och utfört arbete godkänner man som kund allmänna villkor. Hänvisning till detta dokument finns på offerten samt på våran hemsida www.elaby.se.

Tid
Avtalad tid bestäms via godkännande av kund via mail eller sms med ”ja tack, jag beställer” eller jag godkänner vid större arbeten där offert skrivits framgår det via offert vad som ingår i arbetet, Avtalat löper ut när tjänsten är utförd.

omboka tid eller avboka tid ska göras skriftligt till Elaby El & Bygg AB senast 24 timmar innan utsatt tid annars debiteras första arbetstimmen.

Utförande
Vid arbete hos kund som godkänt offert och önskar mer arbete eller förändring så kan ÄTA order skapas och slutsumman för totala arbetet skilja sig från ursprungs offerten.

Framkomlighet
För att arbete ska kunna genomföras smidigt och tidseffektivt behöver framkomligheten vara god dagen arbetet utförs, detta ansvar ligger på kunden.

Avbrutet arbete
Om det under arbetets gång framkommer hinder som skapar ÄTA order måste kunden godkänna detta arbete innan Elaby El & Bygg AB kan fortsätta arbete om detta inte sker inom en skälig tid kan Elaby El & Bygg AB avbryta arbetet på plats och invänta kundens order för mer arbete.

Pris
Kunden informeras om kostnad/tim både ink avdragen ROT och full debitering. Kunden ansvara över att lämna korrekta uppgifter till Elaby El & Bygg AB för att kunna ansöka om ROT-avdrag när arbetet är utfört.

ROT-avdrag är ett preliminärt avdrag då det är en extern myndighet som avgör om det godkänns, skulle skatteverket neka en ansökan är kunden skyldig att betala in den delen till Elaby El & Bygg AB i efterhand.

Vid godkänd offert godkänner kunden att Elaby El & Bygg AB kan hyra in verktyg som krävs för att utföra arbetet denna kostnad läggs på kunden.

Om arbete bokas via telefon eller mail utan besök kan den uppskattade tiden för arbetsåtgång ändras vid star av arbete då verkligheten kanske inte stämmer med vad som vart beskrivet vid tidsbokning.

Material
Materialkostnad får kunden från Elaby och vi är inte tvungna att visa ut inköpt pis eller vår påslag.

ÄTA
Om kunden godkänner ÄTA arbete så blir även arbetskostnaden och materialkostnaden högre. Kunden debiteras löpande för tilläggsarbete per timme. Om offert är godkänd på fast pris så står det specificerat på offerten vad som ingår i fast pris, vid ändring eller extra startar en ÄTA-order.

ÄTA-order kan ske muntligt per sms eller mail mellan kund och Elaby El & Bygg AB.

Samtliga tilläggsarbeten förlänger den totala arbetstiden oavsett tilläggets storlek.

Om kunden önskar att slutbesiktning ska utförs av extern firma tillfaller den kostnaden kunden samt att en representant från Elaby El & Bygg AB ska närvara vid besiktningen och den kostnaden debiteras av kunden.

Vid besiktningsanmärkning ger ej kund rätt att hålla på mer än 10% av offertvärdet det innebär att 90% ska vara betald innan kundfakturan förfaller.

Betalning
För arbeten som utförs hos kund betalas summan på plats via teknikern med företags Swish, banköverföring eller iZettel portabel kortläsare. kvitto lämnas på plats.

Företag och Föreningar faktureras efter utfört arbete.

Privatpersonen kan få faktura på större projekt och hur det delfaktureras bestäms av Elaby El & Bygg AB.

Faktura ett: ca 33 % debitering sker innan start detta är baserat på offertens totalkostnad.

Faktura två: ca 33% debitering sker när det är 50% kvar av arbetet.

Faktura tre: ca 33% debitering sker när 100% av arbetet är klart.

Faktura fyra: Äta arbete eller andra förändringar från grund offert.

En kreditupplysning kan komma att göras vid behov.

Genom godkännande av arbete hos kund har kunden godkänt att Elaby El & Bygg AB har påslag på materialpris gentemot leverantörens listpris.

Betalningsvilkor
Samtliga fakturor skrivs med 10 dagars betalvillkor.

Fakturan ska betalas i den valutan och belopp som är angivet till konto som finns på fakturan.

Om kunden inte fullgjort betalning senast förfallodagen har Elaby El & Bygg AB rätt till ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader samt dröjsmålsränta på 8% enligt lag.

Boka
Boka tjänster från Elaby El & Bygg AB får bara ske med kunder över 18 år.

Garanti
Ges på två år vid arbete utfört av Elaby El & Bygg AB.
Garanti på material ges om materialet införskaffas av Elaby El & Bygg AB väljer kunden att införskaffa material på egenhand lämnas ingen garanti på produkterna då Elaby El & Bygg AB inte kan stå för kvaliten på vald produkt.

Vid behöv kan Elaby El & Bygg AB frångå fackmannamässigt utförande om fastighetens förutsättningar kräver det.

Nöjd kund
Är kunden inte nöjd med arbete är det av stor vikt att ni som kund informera Elaby El & Bygg AB detta via Reklamation@elaby.se med synpunkter på utfört arbete ni som kund vill reklamera.

Elaby El & Bygg AB kommer gå igenom arbetet och åtgärda om det finns felaktigheter.

Ångerrätt
Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distansavtal (2005:59).

I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla. Det finns undantag då kan kund ha en dialog med Elaby El & Bygg AB om inte projektet har planerats och materialinköp skett kan ångerrätt ske, detta beslutas av Elaby El & Bygg AB.

Försäkringar
Elaby El & Bygg AB har försäkring.

Tvist
Avgörs av svensk domstol och följer svensk lag.

Övrigt
Detta dokument är skapat för att minimera tvister och missförstånd mellan kund och Elaby El & Bygg AB.

Företaget innehar F-skatt, moms och Ansvarsförsäkring.

Copyright © 2022 ELABY El & Bygg AB